"see pictures" — Słownik kolokacji angielskich

see pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz obrazy
  1. see czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could see my picture almost with the eye of a god.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo