"picture presented" — Słownik kolokacji angielskich

picture presented kolokacja
Popularniejsza odmiana: present a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przedstawił
  1. present czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Your issue did not present a full picture of women.

    Podobne kolokacje: