"picture used" — Słownik kolokacji angielskich

picture used kolokacja
Popularniejsza odmiana: use pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz użył
  1. use czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We talked about how to use pictures of those who have died.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo