"pose for pictures" — Słownik kolokacji angielskich

pose for pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanów dla obrazów
  1. pose czasownik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    A few players from each team then posed for pictures together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo