"enter the picture" — Słownik kolokacji angielskich

enter the picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź do obrazu
  1. enter czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Whether I like it or not don't enter the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo