"feature a picture" — Słownik kolokacji angielskich

feature a picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść obraz
  1. feature czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The album's cover art features a black and white picture of the band.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo