"picture taken" — Słownik kolokacji angielskich

picture taken kolokacja
Popularniejsza odmiana: take pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wzięty
  1. take czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Me, I would take a picture any way people asked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo