"appear in motion pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się w filmach
  1. appear czasownik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    Apart from her singing career, Collins has also appeared in several television shows and motion pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo