"snap one's picture" — Słownik kolokacji angielskich

snap one's picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: snap pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzask czyjś obraz
  1. snap czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And why had I gone outside just before they came, to snap its picture?

powered by  eTutor logo