"feature pictures" — Słownik kolokacji angielskich

feature pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy cechy
  1. feature czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The album's cover art features a black and white picture of the band.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo