"study the picture" — Słownik kolokacji angielskich

study the picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestudiuj obraz
  1. study czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I found myself studying the picture for a second time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo