BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"study" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

study czasownik

study + rzeczownik
Kolokacji: 406
study law • study art • study medicine • study music • study philosophy • study engineering • study piano • study literature • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. study music = muzyka naukowa study music
19. study English = angielski naukowy study English
20. study violin = skrzypce naukowe study violin
22. study drama = dramat naukowy study drama
23. study journalism = dziennikarstwo naukowe study journalism
25. study dance = taniec naukowy study dance
26. study biology = biologia naukowa study biology
27. study classics = studiować filologię klasyczną study classics
33. study subjects = tematy naukowe study subjects
35. study books = książki naukowe study books
36. study sculpture = rzeźba naukowa study sculpture
39. study voice = głos naukowy study voice
40. study ways = drogi naukowe study ways
43. study car safety = bezpieczeństwo naukowe samochodowe study car safety
45. study education = edukacja naukowa study education
46. study people = ludzie naukowi study people
47. study guitar = gitara naukowa study guitar
48. study life = życie naukowe study life
49. study things = rzeczy naukowe study things
51. study aspects = aspekty naukowe study aspects
52. study geology = geologia naukowa study geology
53. study organ = organ naukowy study organ
56. study photographs = zdjęcia naukowe study photographs
60. study processes = procesy naukowe study processes
63. study relations = związki naukowe study relations
67. study methods = metody naukowe study methods
68. study cause = powód naukowy study cause
71. study texts = teksty naukowe study texts
72. study the impact = zbadaj wpływ study the impact
73. study astronomy = astronomia naukowa study astronomy
79. study forms = formy naukowe study forms
80. time to study = czas do nauki time to study
81. study botany = botanika naukowa study botany
84. study the man = studiuj człowieka study the man
85. study the possibility = zbadaj możliwość study the possibility
86. study management = kierownictwo naukowe study management
87. study anatomy = anatomia naukowa study anatomy
89. study one's features = nauka czyjś cechy study one's features
90. study one's eyes = nauka czyjś oczy study one's eyes
91. study Latin = łacina naukowa study Latin
92. study the situation = studiuj sytuację study the situation
93. chance to study = szansa do nauki chance to study
94. study one's expression = nauka czyjś wyrażenie study one's expression
95. study linguistics = językoznawstwo naukowe study linguistics
97. study conditions = warunki naukowe study conditions
98. study animals = zwierzęta naukowe study animals
99. study cello = wiolonczela naukowa study cello
czasownik + study
Kolokacji: 65
begin studying • start studying • continue studying • enroll to study • continue to study • begin to study • decide to study • ...
study + przyimek
Kolokacji: 49
study up • study under • study at • study by • study with • ...
study + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 78
study abroad • extensively studied • carefully study • later study • well studied • study hard • initially study • closely studied • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.