ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"study mathematics" — Słownik kolokacji angielskich

study mathematics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): matematyka naukowa
  1. study czasownik + mathematics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Why don't they study mathematics, or something else that would give them better things to do?"

powered by  eTutor logo