ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach mathematics" — Słownik kolokacji angielskich

teach mathematics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz matematyki
  1. teach czasownik + mathematics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has some 1,500 students and 50 teachers, with six of them teaching mathematics.

powered by  eTutor logo