ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mathematics" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mathematics rzeczownik

rzeczownik + mathematics
Kolokacji: 5
school mathematics • engineering mathematics • Illinois Mathematics • teaching mathematics • science mathematics
mathematics + rzeczownik
Kolokacji: 37
mathematics department • mathematics teacher • mathematics professor • mathematics education • mathematics course • ...
czasownik + mathematics
Kolokacji: 24
study mathematics • teach mathematics • receive in mathematics • earn in mathematics • include mathematics • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
  • It has some 1,500 students and 50 teachers, with six of them teaching mathematics.
  • Students are taught mathematics, science, social studies and reading in their home language.
  • He taught mathematics at the college level for more than 30 years.
  • For the following two years he taught mathematics at the same school.
  • He also used to teach Mathematics to the +1 & +2 students.
  • His father teaches science and mathematics in the Chicago public school system.
  • He taught mathematics at the school, and became a lawyer several years later.
  • He taught middle school science and mathematics at various schools in Virginia from 1969 to 1976.
  • There is not a school in the land that doesn't teach mathematics and English.
  • His first wife, Nancy, taught mathematics at the same school.
6. use mathematics = matematyka wykorzystania use mathematics
przymiotnik + mathematics
Kolokacji: 24
popular mathematics • pure mathematics • high mathematics • advanced mathematics • modern mathematics • ...
przyimek + mathematics
Kolokacji: 15
in mathematics • of mathematics • for mathematics • to mathematics • on mathematics • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.