ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive in mathematics" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w matematyce
  1. receive czasownik + mathematics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During this period, he also received a degree in mathematics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo