ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach Mathematics" — Słownik kolokacji angielskich

teach Mathematics kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach mathematics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Matematyki
  1. teach czasownik + mathematics rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It has some 1,500 students and 50 teachers, with six of them teaching mathematics.

powered by  eTutor logo