"study economics" — Słownik kolokacji angielskich

study economics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekonomia naukowa
  1. study czasownik + economics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A 19-year old second year university student who studies economics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo