"earn in economics" — Słownik kolokacji angielskich

earn in economics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób w ekonomii
  1. earn czasownik + economics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The press book said he had earned a bachelor's degree in economics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo