"teach economics" — Słownik kolokacji angielskich

teach economics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz ekonomii
  1. teach czasownik + economics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He taught economics at the university from 1935 to 1942, then decided to make a career change.

powered by  eTutor logo