"receive in economics" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w ekonomii
  1. receive czasownik + economics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also said teachers should receive better instruction in economics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo