"study psychology" — Słownik kolokacji angielskich

study psychology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychologia naukowa
  1. study czasownik + psychology rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 1970s he returned to university to study psychology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo