"earn in psychology" — Słownik kolokacji angielskich

earn in psychology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób w psychologii
  1. earn czasownik + psychology rzeczownik
    Silna kolokacja

    At night he went to college and earned a degree in Psychology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo