"receive in psychology" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w psychologii
  1. receive czasownik + psychology rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She also received a master's degree in psychology from Brown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo