"study subjects" — Słownik kolokacji angielskich

study subjects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tematy naukowe
  1. study czasownik + subject rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the afternoon, they study English subjects required by the state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo