"study photography" — Słownik kolokacji angielskich

study photography kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fotografika naukowa
  1. study czasownik + photography rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, students will be able to study photography, music production, and business leadership.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo