"use photography" — Słownik kolokacji angielskich

use photography kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fotografika wykorzystania
  1. use czasownik + photography rzeczownik
    Silna kolokacja

    The confusion continued until the end of the 19th century when artists began to use photography as an aid to painting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo