"include photography" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj fotografikę
  1. include czasownik + photography rzeczownik
    Silna kolokacja

    His works includes performance art, photography, video, film and installations.

powered by  eTutor logo