"study journalism" — Słownik kolokacji angielskich

study journalism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziennikarstwo naukowe
  1. study czasownik + journalism rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the age of 26, she decided to study literature and journalism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo