"receive in journalism" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w dziennikarstwie
  1. receive czasownik + journalism rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Two of the present staff have received international postgraduate degrees in journalism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo