"study physics" — Słownik kolokacji angielskich

study physics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fizyka naukowa
  1. study czasownik + physics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now she was thinking about going back to school to study physics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo