"earn in physics" — Słownik kolokacji angielskich

earn in physics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób w fizyce
  1. earn czasownik + physics rzeczownik
    Silna kolokacja

    He then earned a doctorate in nuclear physics at Rochester.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo