"teach physics" — Słownik kolokacji angielskich

teach physics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz fizyki
  1. teach czasownik + physics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has been teaching physics in high schools over 30 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo