"put pictures" — Słownik kolokacji angielskich

put pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone obrazy
  1. put czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm sure I don't know what they did put her picture in for.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo