"move picture" — Słownik kolokacji angielskich

move picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: move pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ruchu
  1. move czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All who have ever seen moving pictures of the rest west will want to know just how they are made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo