"paint pictures" — Słownik kolokacji angielskich

paint pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: paint a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazek farbą
  1. paint czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I close my eyes, trying to paint a different picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo