"sell pictures" — Słownik kolokacji angielskich

sell pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj obrazy
  1. sell czasownik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Poet makes his money selling pictures of kids, maybe even the kids he killed.

    Podobne kolokacje: