KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
  • A long moment passed before she was able to see him clearly.
  • Then the King had himself in hand again, and the moment passed.
  • Then the moment had passed and all was as before.
  • But the moment passed and he went on outside into the dark street.
  • A long moment passed before she could find her voice.
  • But she did not run into his arms and the moment passed.
  • A moment passed and nothing happened, so she opened her eyes.
  • A moment or two passed, then the door opened again.
  • They both knew the moment for a fight had passed.
  • After a moment or two had passed, the door opened.
2. moment ends = moment kończy moment ends
3. moment vanishes = moment znika moment vanishes
4. moment fades = moment przemija moment fades
5. moment stops = moment zatrzymuje się moment stops
(8) leave, include, let, allow
Kolokacji: 4
(10) approach, wait, close
Kolokacji: 3
(12) slip, lose, forget
Kolokacji: 3
(13) return, reappear
Kolokacji: 2
(15) listen, savor
Kolokacji: 2
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.