"fleeting moment" — Słownik kolokacji angielskich

fleeting moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótki moment
  1. fleeting przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For a fleeting moment, Michael wondered if he should have tried something similar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo