"of those moments" — Słownik kolokacji angielskich

of those moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z tych momentów
  1. of przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "They just happened to be guys off the street of the moment."

    Podobne kolokacje: