"moment of peril" — Słownik kolokacji angielskich

moment of peril kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment zagrożenia
  1. peril rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You can think quickly in moments of peril; therefore your brain is sound and alert.

    Podobne kolokacje: