KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. moment of one's birth = moment z czyjś narodziny moment of one's birth
  • However, he will clearly remember all your life up to and including the moment of death.
  • He was writing almost to the moment of his death.
  • But she has not changed at all since the moment of her death.
  • If this is the moment of death, so be it.
  • You could have forced her to experience once more the moment of death.
  • It may be at the very moment of my death that you come.
  • It's something trying to get in touch with us from beyond the moment of death.
  • But life energy, now, that's easy to work with, especially at the moment of death.
  • "He will never face doubt until the moment of his death."
  • The way their face muscles worked at the moment of death.
5. moment of one's arrival = moment z czyjś przyjazd moment of one's arrival
6. leisure moment = wolny moment leisure moment
7. moment of one's existence = moment z czyjś istnienie moment of one's existence
8. moment of peril = moment zagrożenia moment of peril
9. peak moment = maksymalny moment peak moment
10. Sputnik moment = Moment sputnika Sputnik moment
(4) silence, panic, inertia
Kolokacji: 3
(5) triumph, glory, joy
Kolokacji: 3
(7) dipole, TV, television
Kolokacji: 3
(8) crisis, milestone, watershed
Kolokacji: 3
(9) Kodak, quadrupole, standout
Kolokacji: 3
(10) Movie, episode, throwaway
Kolokacji: 3
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.