BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. within moments = w momentach within moments
3. that moment = ten moment that moment
4. through moments = do momentów through moments
  • She didn't stop talking for one moment all the way home.
  • I had to know, to feel her for just one moment.
  • For one moment he would have taken back his words.
  • He looked at me in thought for a moment, then turned away without another word.
  • Then she turned and looked at me for a long moment.
  • Their eyes met for a moment before he looked away.
  • For a moment he couldn't work out where the voice had come from.
  • He sat for a moment, then decided to leave them.
  • For a moment, the two men simply looked at each other.
  • For a moment she did not know how to answer.
12. of the moment = mający w danej chwili największe znaczenie of the moment

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.