"Long moment" — Słownik kolokacji angielskich

Long moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: long moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Długi moment
  1. long przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A long moment later I heard the front door open.

    Podobne kolokacje: