"until the moment" — Słownik kolokacji angielskich

until the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do momentu
  1. until przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Right up until the moment I see you dead, he thought.

    Podobne kolokacje: