"endless moment" — Słownik kolokacji angielskich

endless moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niekończący się moment
  1. endless przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What is thought, locked in an endless moment like this?

    Podobne kolokacje: