"from the moment" — Słownik kolokacji angielskich

from the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od momentu
  1. from przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd thought she was something special from the moment she'd been brought in.

    Podobne kolokacje: