"Sputnik moment" — Słownik kolokacji angielskich

Sputnik moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Moment sputnika
  1. Sputnik rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In his State of the Union, where he said that education is "our generation's Sputnik moment," the President invokes the word "innovation" nine times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo