KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. within moments = w momentach within moments
3. that moment = ten moment that moment
4. through moments = do momentów through moments
12. of the moment = mający w danej chwili największe znaczenie of the moment
  • "They just happened to be guys off the street of the moment."
  • She tried to think of the moment in which he had made up his mind.
  • Whatever became of the moment when one first knew about death?
  • They were like two children, who think only of the moment.
  • What kind of moment are we at in American history?
  • Whether or not these things were true was at first of little moment.
  • They came back on, but not quite at the level of a moment ago.
  • And he knows how to make the most of his moment.
  • Will the next video be of the moment he was found?
  • In the heat of the moment I could have been thinking anything.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.