"moment vanishes" — Słownik kolokacji angielskich

moment vanishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment znika
  1. moment rzeczownik + vanish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She glanced up at him, but to her dismay the moment of connection had vanished.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo